Find Tickets

Ticket typeI need

EUR €35.00 + €0.00

prix normal / normale prijs

1 concert

EUR €0.00 + €0.00

enfants /kinderen <12

gratuit pour les moins de 12 ans

EUR €20.00 + €0.00

jeunes /jongeren 12-18

avec carte d'identité / met identiteitskaart

EUR €20.00 + €0.00

étudiants / studenten

avec carte d'étudiant ou attestation de l'établissement / met studentenkaart of attest van de onderwijsinstelling

EUR €40.00 + €0.00

billet combi ticket adulte / volwassene

avec ballade en train touristique - met uitstap in toeristische trein

EUR €0.00 + €0.00

billet combi ticket enfants / kinderen 0-4

gratuit pour les moins de 4 ans

EUR €6.00 + €0.00

billet combi ticket enfants / kinderen 4-12

prix réduit pour les 4 à 12 ans

EUR €26.00 + €0.00

billet combi ticket jeunes / jongeren 12-18

avec carte d'identité / met identiteitskaart

EUR €26.00 + €0.00

billet combi ticket étudiants / studenten

avec carte d'étudiant ou attestation de l'établissement / met studentenkaart of attest van de onderwijsinstelling

EUR €70.00 + €0.00

Ticket Sponsor (combi)

Ceci est un billet d'entrée pour un soutien financier. En échange, vous aurez une place réservée et une ballade en train touristique. Dit is een toegangsticket met financiële steunbetuiging. Ter compensatie heeft u een voorbehouden plaats en een uitstap met de toeristische trein.